Fragmenty - -ISMY EU NIČÍ EVROPSKÝ KONTINENT
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
9. 1. 2020 7:47

Jak již bývá tradicí, na počátku nového roku se zamýšlíme nad tím co přinesl ten minulý rok, abychom se vyhnuli podobným chybám do budoucna. Tak i já jsem usedla pod ještě stále krásným stromečkem a zkouším si vybavit, co mi vytane na mysli jako nejdůležitější události minulého roku. Vím, je to subjektivní, ale snad to povede alespoň k zamyšlení. Nejdříve začnu pozitivními věcmi:

28. 12. 2019 11:45

Protože až po několika dnech se podařilo uvést do života náš náhle nedostupný web - www.fragmenty.cz, posíláme upoutávku na dnešní nádhernou akci ve Svatováclavské kapli v katedrále na Pražském hradě na poslední chvíli. Jde o Modlitbu za národ od 16:15 hodin. Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český žehná a povzbuzuje všechny občany, kterým není osud našeho národa lhostejný, aby vytrvali, a zve je již od října 2013 každého 28. dne v měsíci v 16.15  hodin do Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na modlitbu za náš národ. Tato modlitba je již 88 v pořadí. Po skončení modliteb u hrobu patrona naší země sv. Václava přecházejí věřící do baziliky sv. Jiří ke hrobu sv. Ludmily, babičky sv. Václava, kde se jednou měsíčně modlí níže uvedenou modlitbu za náš národ. A  nejen tam. Po celé zemi. Vydavatel naší revue Kulturní komise ČR se za tento počin pana kardinála Duky plně staví, a prosí všechny občany, i nevěřící, kterým není osud naší země lhostejný, aby přišli pana kardinála podpořit v této mimořádné bohulibé službě naší zemi. Prosím, přijďte všichni, kterým není osud naší vlasti lhostejný do památné Svatováclavské kaple pronést modlitbu za svou zem!

11. 12. 2019 11:55

I když snad již i veverky u nás diskutují zasvěceně o generálu Andreji Andrejevičovi Vlasovovi, dle povrchních diskusí v médiích se dá tušit, že si redaktoři nic o něm nepřečetli, jen opakují, že byl buď hrdina osvobodivší Prahu nebo naopak vlastizrádce svého národa, a to podle toho, s jakou stranou sympatizují. Vlasov ale rozhodně nebyl tak jednoduše černobílý člověk. Navíc v průběhu války poznal krutost nejen Hitlera, ale i Stalina. A to vše ovlivnilo jeho postoje. A především měl zodpovědnost za desetitisíce životů svých vojáků a věděl, že každé jeho rozhodnutí může způsobit jejich smrt či záchranu. Proto jsem se začetla do několika neutrálních historických studií o něm a dovoluji si velmi stručně shrnout fakta, aby se každý mohl nad  postoji pana generála zamyslet a zauvažovat, jak by jednal sám v hrůzostrašných situacích, v nichž se ocitl během války.

10. 12. 2019 7:39

Není to překlep v nadpisu ani nadnesená fráze. Bilance 2. adventního víkendu, tedy doby, kdy se očekává oslava narození Spasitele a kdy i pohané se těší na vánoční svátky, na nichž se setkají s rodiči či přáteli, tedy s lidmi, na něž jim během roku nezbyl čas, kdy se děti těší na stromeček a na dárky, byla díky hostům kancléřky Merkelové opravdu tragická. A díky tomu, že se nedá očekávat, že se situace zlepší, ale naopak, že se bude díky jí podobným politikům EU zhoršovat, jsou zprávy z okolních zemí opravdu hrůzostrašné. Jen v Německu proběhlo 26 útoků nožem a dva lidé na ně zemřeli. V Londýně byli během 24 hodin ubodáni tři občané a dál jsem již neměla sílu číst kolik dalších životů nevinných lidí přišlo o život v dalších zemích tzv. kulturní a vyspělé EU, díky níž máme podle europských politiků již 70 let mír. Ona nebude válka jak ji známe z filmů totiž opravdu nutná. I bez války budou postupně domorodí Evropané  vyvražděni nebohými muslimskými přistěhovalci, kteří mají svým prorokem nařízeno v Koránu, pohanské psy vybít. A je to o to smutnější, že jsme si tyto vrahy na sebe sami pozvali a zveme i nadále. Situace je opět podobná té v roce 2015. Snad jen s tím rozdílem, že jsou hosté paní kancléřky mnohem agresivnější.

8. 12. 2019 13:15

Mezi přáteli exprezidenta Klause bylo donedávna  všeobecně známo, že neumí otevřít televizi, natož aby jí poslouchal. Adventní poklidné období toto tabu prolomilo a hned je na sociálních sítích je veselo. Vysílání ČT vyrazilo jednostrannou multikulturní neomarxistickou propagandou panu profesorovi dech, protože prý netušil, jak Česká televize nekriticky přebírá německou progresivistickou propagandu. A nejen to,  dokonce nekriticky a se vší progresivistickou propagandou přebírá i reportáže Deutsche Welle, které  zavání zastíráním pravdy o tom, že právě Němci rozpoutali obě světové války. Zejména ho popudila převzatá reportáž o hledání hrobů Němců padlých ve východní Evropě za světových válek. Němci si mohou hledat, koho chtějí, ale Česká televize takové reportáže podle něj nemusí přebírat. A když už to převezme, měla by k tomu uvést patřičné vysvětlení. Jinak to zavání přepisováním historie a zastíráním faktu, že to byli právě Němci, kdo obě světové války rozpoutali a není divu, že v nich i umírali. "Východní Evropa jsou většinou Slované a stojí za zmínku (jak ukazuje ve své nedávné knize Mauthausen, ďábel v líbezné krajině Václav Vlk st.), že Slovanů zahynulo ve 2. světové válce 27 milionů, daleko nejvíce ze všech jazykových a etnických skupin,“ zdůraznil exprezident Klaus.

3. 12. 2019 7:57

Na regionálním sněmu v Nymburce obhájil poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček pozici předsedy středočeské ODS. A to významnou většinou. Získal podporu většiny členů - 105 hlasů ze 123 možných. Jako hlavní úkoly nového vedení regionálního sdružení označil kromě přípravy kampaně a úspěchu v krajských volbách v roce 2020 a ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021  hájení liberálních ekonomických receptů a tradičních, konzervativních hodnot v naší zemi. Ke svému zvolení našemu listu sdělil: „Takto silné podpory kolegů si vážím, je to pro mě nová a další energie pro hájení liberálních ekonomických receptů a tradičních, konzervativních hodnot v naší zemi. Nízké daně, malý stát, tradiční rodina muže a ženy nebo racionální, nikoliv hysterický, přístup k ochraně životního prostředí, jsou témata, která musí ODS formulovat, obhajovat a prosazovat.“  Nezbývá než doufat, že ho za tato, v současné ODS veleodvážná slova, její europeistický obhájce všech módních -ismů EU, předseda Petr Fiala, nevyhodí ze strany jako to udělal s poslancem a současným předsedou Trikolóry Václavem Klausem ml. 

1. 12. 2019 12:26

V Galerii kritiků v pražském Paláci Adria proběhla výstava Sochobásně v síti jednoho z nejvýraznějších politiků polistopadové éry, nezapomenutelného odvážného ministra vnitra MUDr. et Mgr. Ivana Langra. Přiznám se, že když jsem šla na její vernisáž, neubránila jsem se otázce, co se stalo, že se takový homo politicus, jakým byl Ivan Langer, pustil do psaní básniček. Když jsem ale výstavu uviděla a doma se v adventním klidu začetla do jeho knihy "Sochobásně v síti", v duchu jsem se panu exministrovi velice omluvila. Z jeho textů vyplývá, jak velice naopak politikou žije a reaguje jejich prostřednictvím na dění v naší zemi.  Svými výsostně politickými sochobásněmi se snaží bránit svobodu v současném režimu velice nebezpečné liberální demokracie stejně usilovně, jako to činil při své práci na Ministerstvu vnitra v boji s estébáky, kterými bylo do jeho nástupu zamořené.  Nyní svými básněmi bojuje proti postpravdám a postdemokracii, které zamořují naší dobu, a především se snaží vysvětlit čtenářům, že nesmí dopustit, aby u nás vznikla postsvoboda.  A aby dodal svým textům důraz a občané je nepřehlédli jako pouhou básničku, přidal k nim nejdříve své obrazy a v současné době dokonce je prezentuje v podobě soch. 

30. 11. 2019 10:46

Tuto neděli začne překrásné předvánoční období – ADVENT. Označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená PŘÍCHOD. Advent ale není pouze doba zklidnění za dlouhých prosincových nocí spojená s přípravou na příchod Vánoc, ale něčeho mnohem hlubšího. Advent je především očekávání příchodu doby, kdy oslavíme na konci Adventu po Štědrém večeru slavnostní půlnoční mší svatou "Zjevení páně – Epifanie" narození Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň jeho příchod do svého vlastního života. Advent je proto nejen krásné předvánoční období, ale je oslavou víry a především symbolem naděje.

  Fragmenty jsou zobrazeny na twitteru i facebooku

Twitter Fragmenty        Facebook Fragmenty       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Blog iDNES Haslingerová Facebook Haslingerová  LinkedIn Haslingerová  

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %